19. 7. 2023

Projekt FVE Křižany

Společnost úspěšně ukončila a předala do předběžného užívání svůj první pilotní projekt FVE Křižany. Předběžné protokolární předání (PAC) svému zákazníkovi ČEZ, a.s. proběhlo dne 19.6.2023. 
Nyní probíhá zkušební provoz fotovoltaické elektrárny.